Eino Friberg 1988

Eino Fribergin Kalevala on Björn Landströmin kuvittama.

Eino Fribergin Kalevala on Björn Landströmin kuvittama.

Vuonna 1988 Helsingissä ilmestyi suomalaissyntyisen yhdysvaltalaisen kääntäjän Eino Fribergin kokonaan suomesta englanniksi kääntämä The Kalevala. Epic of the Finnish People. Tämä Otavan julkaisema ja Eduskunnan tuella toteutettu käännös erottuu aikaisemmista siten, että se oli Suomesta käsin toteutettu kommentoitu laitos. Se oli suomalaisen kirjakulttuurin tuote. Muut täydelliset käännökset oli toteutettu ja julkaistu New Yorkista tai Lontoosta käsin. Teos on varustettu Fribergin esipuheella ja hänen sekä Scott Davisin yhteisesti kirjoittamalla runojen rakennetta esittelevällä kappaleella. Lisäksi Fribergin käännös sisältää Yalen yliopiston saksan ja pohjoismaisten kielten professorin Georg C. Schoolfieldin pitkän johdannon, jossa on laaja Kalevalan kääntämisen historiaan liittyvä selvitys sekä tarkastelua kansalliseepoksen merkityksestä suomalaisille ja Suomen kansallisen kulttuurin kulmakivenä.

Teos oli neljäs täydellinen suomesta käännetty Kalevala ja se vertautui aikaisempiin Crawfordin, Kirbyn ja Magounin käännöksiin monin tavoin. Magounin proosakäännökseen verrattuna Fribergin käännös profiloituu runomittaisena käännöksenä. Schoolfield pitää johdannossaan Fribergin käännöstä kielellisesti onnistuneena verrattuna Crawfordin (1888) ja Kirbyn (1907) käännöksiin. Johdannossa näitä kuvataan monotonisen tasaisiksi nelitrokeekäännöksiksi. Fribergin käännös puolestaan perustui käsitykseen, että englannin kieli taipuu monipuolisesti runomuotoon kuten suomikin. Kalevalan suomalaisen runomitan rinnalla Fribergin vapaan käännöksen toivottiin toimivan erityisen hyvin, koska hän käytti amerikkalaista runokieltä ”täydellisesti”. Hän on pystynyt ”vangitsemaan suuren runoteoksen välillä kotoisaa, välillä humoristista ja aina ihastuttavaa luonnetta” eikä teos ollut ”tylsää luettavaa”, Schoolfield arvioi.

Kielellisten ansioiden korostamisen ohella Georg W. Schoolfield kuvaa johdannossaan myös käännöksen todellisia tavoitteita. Hän painottaa tarvetta kääntää myös Kalevalan mielenmaisemaa, sen herättämää tunnelmaa ja ominaispiirteitä kuten huumoria ja hilpeyttä. Kalevala ei ole traaginen runokokoelma, vaikka se sisältää yksittäisiä tragedioita. Sen kuva maailmasta on hyväluontoinen ja valoisa. Aurinko ja kuu pelastetaan vankeudestaan.

Lue koko artikkeli

Cecilia Af Forselles: ”Englanninkieliset käännökset. Kalevalan muuttuvat ylikansalliset tehtävät” – Kalevala maailmalla. Helsinki: SKS. 2012.