John Martin Crawford 1888

Muinainen suomalainen sankaritar kuvattuna Crawfordin Kalevalan toisessa osassa.

Muinainen suomalainen sankaritar kuvattuna Crawfordin Kalevalan toisessa osassa.

Kalevalan varsinainen läpimurto englanninkielisille kirjamarkkinoille ja lukijakunnalle tapahtui vuonna 1888, kun Kalevala julkaistiin kokonaisuudessaan englanniksi käännettynä New Yorkissa ja Lontoossa. Käännöstyön teki amerikkalainen lääketieteen professori John Martin Crawford, joka oli kiinnostunut Kalevalasta jo opiskeluaikoinaan. Käännös, The Kalevala. The Epic Poem of Finland, perustui vuonna 1852 ilmestyneen Franz Anton Schiefnerin saksalaiseen käännökseen. Crawfordin käännöksestä ilmestyi kolme painosta vuoteen 1904 saakka. Teos varustettiin myös nimihakemistolla selityksineen.

Muinainen suomalainen sankari kuvattuna Crawfordin Kalevalan ensimmäisessä osassa.

Muinainen suomalainen sankari kuvattuna Crawfordin Kalevalan ensimmäisessä osassa.

Varsin laajassa esipuheessaan Crawford kuvailee Suomea, suomalaisia ja suomalaisten eettistä, lingvististä, sosiaalista ja uskonnollista elämää tavoitteenaan saada lukijoita paremmin ymmärtämään runoja. Crawford kuvaa Kalevalaa eeppisenä aarreaittana ja suomalaisia hyvin muinaisena kansana. Hän selvittää muinaissuomalaisten animistiseen maailmankuvaan kuuluneita uskomuksia ja jumalolentoja sekä esittelee Kalevalan keskeisimpiä hahmoja. Näin hän saattoi myös säilyttää suomenkieliset henkilö- ja paikannimet englanninkielisessä tekstissä.

John Addison Porterin ja Crawfordin toive tuoda Kalevala englanninkielisen lukijakunnan luettavaksi liittyi siihen kasvavaan kiinnostukseen folklorea, mytologiaa, myyttisiä käsityksiä ja kansankulttuuria kohtaan, joka 1800-luvun englanninkielisessä kirjallisessa kulttuurissa vallitsi.

Crawfordin käännös ja kuvaus Kalevalasta toimi standarditeoksena noin 20 vuotta. Sen antama kuva Kalevalasta ensisijaisesti muinaisena Suomena ja suomalaisista muinaisena alkuperäiskansana levisi laajasti anglosaksiseen maailmaan ennen kuin William Forsell Kirbyn perusteellisella johdannolla varustettu käännös ilmestyi vuonna 1907.

Lue koko artikkeli

Cecilia Af Forselles: ”Englanninkieliset käännökset. Kalevalan muuttuvat ylikansalliset tehtävät” – Kalevala maailmalla. Helsinki: SKS. 2012.