Jan Knappert 1992

Jan Knappertin swahilinkielinen Kalevala ilmestyi vuonna 1992.

Jan Knappertin swahilinkielinen Kalevala ilmestyi vuonna 1992.

Alankomaalainen Jan Knappert (1927–2005) oli laajasti Afrikan ja Aasian tutkimukseen perehtynyt lingvisti ja kirjallisuudentutkija. Hän oli erikoistunut afrikkalaisiin kieliin – erityisesti swahiliin ja muihin bantukieliin – ja esperantoon.

Knappertin tärkeimpinä pidetyt teokset käsittelevät swahilinkielistä islamilaista runoutta ja epiikkaa. Hänen tuotantoonsa kuuluvat kuitenkin myös esperanto-swahili -sanakirja ja Kalevalan swahilinkielinen käännös Utenzi wa kalevala, joka ilmestyi Dar es Salaamissa Tansaniassa vuonna 1992. Sen on kuvittanut tansanialainen Robino Ntila.

Robino Ntila kuvitti Jan Knappertin käännöksen.

Robino Ntila kuvitti Jan Knappertin käännöksen.

swahili2Kirjassaan Cultural Politics of Translation Alamin M. Mazrui kirjoittaa professori Marja-Liisa Swantzin kertoneen, että Jan Knappert oli jo nuorempana tutustunut suomalaiseen folkloreen. Guinealaissyntyinen, Unkarissa ja Suomessa toiminut kääntäjä Alpha A. Diallo (1952–1984) oli kääntänyt Kalevalan fulaniksi vuonna 1983, ja Jan Knappert ehdotti Swantzille, että siitä koetettaisiin saada myös swahilinkielinen käännös. Knappertin kielitaito oli laaja, mutta suomea hän ei osannut. Jan Knappertin Kalevalan swahilinnos perustuukin englannin-, saksan- ja hollanninkielisiin käännöksiin. Tuloksena oli lyhennelmä, josta kuitenkin saa käsityksen runoelman tyylistä ja sisällöstä.

Lue lisää

Alamin M. Mazrui: Cultural Politics of Translation. East Africa in a Global Context. Routledge. 2016.

Wikipedia: Jan Knappert