Lähteitä ja kirjallisuutta

Aarnipuu (Kauppi) Petja: ”Kalevala sivistysmaan käyntikorttina” – Kalevala maailmalla. Kalevalan käännösten kulttuurihistoria. Toim. Petja Aarnipuu (Kauppi). Helsinki: SKS. 2012.

Af Forselles, Cecilia: ”Englanninkieliset käännökset. Kalevalan muuttuvat ylikansalliset tehtävät” – Kalevala maailmalla. Kalevalan käännösten kulttuurihistoria. Toim. Petja Aarnipuu (Kauppi). Helsinki: SKS. 2012.

Bergsland, Knut: ”Kalevala norjaksi” – Kalevalaseuran vuosikirja 49. Helsinki: WSOY. 1969.

Eisen, M. J.: ”Miten minusta tuli kansanrunouden kerääjä ja Kalevalan harrastaja” – Kalevalaseuran vuosikirja 1. Helsinki: Otava. 1921.

Hentinen, Aino: ”Saul Tschernikovsky ja Kalevalan hepreannos” – Kalevalaseuran vuosikirja 34. Helsinki: WSOY. 1954.

Hoeven Adriaan van der: ”Kalevalan hollanninkieliset käännökset”. Kalevala maailmalla. Kalevalan käännösten kulttuurihistoria. Toim. Petja Aarnipuu (Kauppi). Helsinki: SKS. 2012.

Holmberg, Maj-Lis: ”Kalevalaa islanniksi” – Kalevalaseuran vuosikirja 39. Helsinki: WSOY. 1959.

Holmberg, Maj-Lis: ”Kalevalan islanninnos” – Kalevalaseuran vuosikirja 44. Helsinki: WSOY. 1964.

Häkli, Esko: Collan, Karl (1828–1871)Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997–. (Viitattu 23.2.2016.)

Ilomäki, Henni: ”Kalevalan kääntämisestä” – Kalevala maailmalla. Kalevalan käännösten kulttuurihistoria. Toim. Petja Aarnipuu (Kauppi). Helsinki: SKS. 2012.

Itkonen-Kaila, Marja: “Louis Léouzon Le Duc” – Kalevala maailmalla. Kalevalan käännösten kulttuurihistoria. Toim. Petja Aarnipuu (Kauppi). Helsinki: SKS. 2012.

Jyrkänkallio, Paul: ”Kalevalan turkkilainen käännös” – Kalevalaseuran vuosikirja 46. Helsinki: WSOY. 1966.

Kalevala maailmalla. Kalevalan käännösten kulttuurihistoria. Toim. Petja Aarnipuu (Kauppi). Helsinki: SKS. 2012.

Kemppinen, Mirja ja Markku Nieminen: ”Rekonstruoidusta kansaneepoksesta Lönnrotin runoelmaksi – Kalevala Venäjällä” – Kalevala maailmalla. Kalevalan käännösten kulttuurihistoria. Toim. Petja Aarnipuu (Kauppi). Helsinki: SKS. 2012.

Klemola, Irja: ”Esperantonkielinen Kalevala” – Kalevalaseuran vuosikirja 45. Helsinki: WSOY. 1965.

Kunze, Erich: ”Martin Buber ja Kalevala” – Kalevalaseuran vuosikirja 34. Helsinki: WSOY. 1954.

Mazrui, Alamin M.: Cultural Politics of Translation. East Africa in a Global Context. Routledge. 2016.

Molnár, Ferenc A.: ”Vanhan Kalevalan 29. runon ensimmäinen ruotsintaja” – Bibliophilos 1982 (41)/4: 118.

Molnár, Ferenc A.: ”C. N. Keckmanin Vanhan Kalevalan ruotsinnos Debrecenissä” – Kalevalaseuran vuosikirja 77–78. Helsinki: SKS. 1999.

Moyne, Ernest John: ”Kalevalan käännökset Amerikassa” – Kalevalaseuran vuosikirja 29. Helsinki: WSOY. 1949.

Nuorluoto, Juhani: ”Dr. Ivan S. Šajković – ein dichter und diplomat” – Studia Slavica Finlandensia 2 (1985), s. 132–141.

Nurmela, Tauno: ”Romaniankielinen Kalevala” – Kalevalaseuran vuosikirja 40. Helsinki: WSOY. 1960.

Olesk, Sirje: ”Vironkielinen Kalevala: August Annistin elämä ja työ” – Kalevala maailmalla. Kalevalan käännösten kulttuurihistoria. Toim. Petja Aarnipuu (Kauppi). Helsinki: SKS. 2012.

Piludu, Vesa Matteo: ”Väinämöisen kyyneleistä tuli Venetsian kaunein tyttö. Kalevala italialaisten kääntäjien ja kulttuurivaikuttajien silmin” – Kalevala maailmalla. Kalevalan käännösten kulttuurihistoria. Toim. Petja Aarnipuu (Kauppi). Helsinki: SKS. 2012.

Penttinen, Yrjö: ”Muuan Kalevalan esittely englanniksi 1840-luvulla” – Kalevalaseuran vuosikirja 46. Helsinki: WSOY. 1966.

Plourde, Éric : ”Kalevala through Translation: Continuity, Rewriting and Appropriation of an Epic” – Meta Vol. 51, no 4, 2006. DOI: 10.7202/014343ar. (Viitattu 23.2.2016.)

Porter, Thomas C.: ”Kalewala and Hiawatha” – The Mercersburg Quarterly Review vol VIII, 1856. Franklin and Marshall College.

Posti, Lauri: ”Latviankielinen Kalevala” – Kalevalaseuran vuosikirja 46. Helsinki: WSOY. 1966.

Räihä, Tiina: ”W. F. Kirby: hyönteistutkijan tuhat ja yksi yötä Kalevalan parissa” – Kalevala maailmalla. Kalevalan käännösten kulttuurihistoria. Toim. Petja Aarnipuu (Kauppi). Helsinki: SKS. 2012.

Seppälä, Elina: ”Proosaa vai poljentoa – Le Kalevala” – Kalevala maailmalla. Kalevalan käännösten kulttuurihistoria. Toim. Petja Aarnipuu (Kauppi). Helsinki: SKS. 2012.

Suenobu, Hiroko ja Jun Igarashi: ”Kalevala japaniksi” – Kalevala maailmalla. Kalevalan käännösten kulttuurihistoria. Toim. Petja Aarnipuu (Kauppi). Helsinki: SKS. 2012.

Szabó, Ádám: ”Uusi unkarinkielinen Kalevala” – Kalevalaseuran vuosikirja 54. Helsinki: WSOY. 1974.

Tolvanen, Jouko: ”Uusia ulkomaisia Kalevalan kuvituksia” – Kalevalaseuran vuosikirja 23–24. Helsinki: WSOY. 1943–1944.

Ulkomaisten kutsuvieraiden tervehdykset – Kalevalaseuran vuosikirja 16. Helsinki: WSOY. 1936.

Voßschmidt (nyk. Laukkanen), Liisa: ”Saksan kautta eurooppalaiselle kulttuuriareenalle” – Kalevala maailmalla. Kalevalan käännösten kulttuurihistoria. Toim. Petja Aarnipuu (Kauppi). Helsinki: SKS. 2012.

Walkowiak, Anna: ”Kalevala puolalais-suomalaisten kulttuurikontaktien lähteenä 1800-luvulla”. Kalevala maailmallaKalevalan käännösten kulttuurihistoria. Toim. Petja Aarnipuu (Kauppi). Helsinki: SKS. 2012.

Weöres, Gyula: ”Kalevalan ensimmäinen unkarinnos” – Kalevalaseuran vuosikirja 44. Helsinki: WSOY. 1964.

Wikander, Stig: ”Kalevalaa turkin kielellä” – Kalevalaseuran vuosikirja 43. Helsinki: WSOY. 1963.

 

Kalevala verkossa

Kalevala 1849

 

Kalevalan käännöksiä verkossa

Castrén, Matthias Alexander: Kalevala. Helsingfors. 1841. (Google Books)

Collan, Karl: Kalevala. Helsingfors: Theodor Sederholms boktryggeri. 1864. (Google Books)

Crawford: Kalevala. The Epic Poem of Finland. (Project Gutenberg)

Henningsen, Charles-Frèdèric: ”Finnish poetry. The Kalevala.” – Eastern Europe and the Emperor Nicholas. London: Newby. 1846. (Google Books)

Le Duc, Louis Léouzon: La Finlande. Paris. 1845. (Google Books)

Le Duc, Louis Léouzon: Le Kalevala. Épopée nationale de la Finlande et des peuples finnois. Paris. 1867. (Google Books)

Pavolini, Paolo Emilio: Kalevala. 1909. (Bifrost)

Porter, John Addison: Selections from the Kalevala. Edit. Eugene Schuyler. New York: ‪Leypoldt & Holt. 1868. (Google Books)