Kaarina Brooks 2020 ja 2021

Suomalaissyntyinen kanadalainen kirjailija, kääntäjä Kaarina Brooks on kääntänyt Vanhan ja Uuden Kalevalan (1835 ja 1849) esipuheineen suomesta englanniksi vuosina 2020 ja 2021. Käännökset on tehty soveltamalla kalevalamittaa englannin kieleen. Brooksin tavoitteena oli tarjota lukijoille käännös, joka noudattaa laulettua kalevalamittaan pohjaavaa kieltä ja tavoittaa näin Kalevalan poeettisen maailman.

Ensimmäinen Kalevalan valikoitujen runojen englanninkielinen käännös ilmestyi Vanhasta Kalevalasta 1846 (Charles-Frèdèric Henningsen). Viimeisin Kalevalan englanninnos on vuodelta 1989. Tämä Keith Bosleyn käännös on kokonaisuudessaan vuoden 1849 Kalevalasta, ja se on tehty soveltaen kelttiläistä metristä systeemiä.

Bosley ja Brooks ovat tähänastisista kääntäjistä ainoat, jotka ovat pyrkineet täydelliseen runomittaiseen käännökseen, vaikkakin William Forsell Kirby laati kalevalamittaa soveltaen käännöksen Kalevalasta jo vuonna 1907. Käännös ei kuitenkaan sisällä kaikkia Kalevalan säkeitä.

Kaarina Brooks palkittiin Kalevalaseuran eepospalkinnolla vuonna 2023. Hänen käännöstyönsä merkitystä nostaa, että hän on kääntänyt runomuotoon molemmat Lönnrotin Kalevala-versiot sekä Lönnrotin esipuheet. Vanhasta Kalevalasta on olemassa Francis Peabody Magounin proosakäännös vuodelta 1969, mutta tätä vuoden 1835 versiota ei ole aiemmin käännetty englanniksi runomuotoon.

Kaarina Brooksin kääntämät Kalevalat voi tilata suoraan kustantajalta (Wisteria Publications).