Francis Peabody Magoun 1963

Francis Peabody Magoun vuonna 1918. Kuva: Wikipedia.

Francis Peabody Magoun vuonna 1918. Kuva: Wikipedia.

Vuonna 1963 ilmestyi merkittävä, suoraan suomesta käännetty ja eritoten tieteellistä tarkoitusta varten julkaistu proosakäännös. Sen oli laatinut Harvardin yliopiston englanninkielen professori Francis Peabody Magoun, joka oli opiskellut suomea. Perusteellinen proosakäännös The Kalevala or Poems of the Kaleva District oli tarkoitettu käytettäväksi lähinnä keskiajan ja vertailevan tutkimuksen käsikirjana ja Euroopan folkloristiikan opiskelijoiden oppikirjana.

Francis Peabody Magounin käännös ilmestyi vuonna 1963.

Francis Peabody Magounin käännös ilmestyi vuonna 1963.

Magounin tieteellinen kiinnostus kohdistui muinaiseen kansankulttuuriin. Hän kehitti teoreettisia ja metodologisia kehyksiä työlleen ja kuului ensimmäisiin Grimmin veljesten kansansatujen tieteellisesti meritoituneisiin kääntäjiin. Magoun sai virikkeitä folkloristiikasta ja suullisen perinteen tutkimuksesta yhdistäen näissä käytettyjä metodeja anglosaksisen runouden tutkimukseensa. Magoun esitti muun muassa, että anglosaksinen kirjoitettu runous perimmältään perustui perinteisiin suullisiin esityksiin, suulliseen perinteeseen, johon oli valettu runsaasti esikristillisiä ajatuksia ja arvoja. Magounin esittämät ajatukset aiheuttivat keskiajan tutkijoiden piirissä sekä hyväksyntää että keskustelua ja kritiikkiä. Kriitikot puolustivat näkemystä, jonka mukaan anglosaksinen runous muodostui yksittäisten kirjoittajien kirjoittamista sekä kristillisiä että mahdollisesti esikristillisiä vaikutteita sisältävistä teksteistä, tai puhtaasti kristillisiä aineksia tai arvoja sisältävistä teksteistä.

Suoraan suomesta käännetyn englanninkielisen Kalevalan tarkoituksena oli tuottaa sekä tutkimuksellisesti että luettavuuden kannalta korkeatasoinen teos. Pyrkimyksenä oli myös välttää aikaisempien runokäännösten epätarkkuutta ja mitallisen runouden monotoniaa. Magoun halusi laatia proosakäännöksen, jossa alkuperäisteksti heijastuisi rivi riviltä niin, että toistot, parallelismit ja variaatiot olisivat helposti havaittavissa. Tavoitteena oli myös välittää entistä paremmin Kalevalan lyyriset jaksot, metaforat, kuiva huumori, loistavat tarinat ja Kalevalan kotoinen realismi.

Lue koko artikkeli

Cecilia Af Forselles: ”Englanninkieliset käännökset. Kalevalan muuttuvat ylikansalliset tehtävät” – Kalevala maailmalla. Helsinki: SKS. 2012.