Kaksi Porteria Kalevalan kääntäjinä

Kalevalan englanninkielisiin käännöksiin liittyy sattumalta kaksi eri professori Porteria, molemmat muun muassa kemistejä, molemmat syntyneet vuonna 1822.

Toinen heistä oli Thomas Conrad Porter (1822–1901), Franklin & Marshall Collegen kemian, eläintieteen ja kasviopin professori, toinen taas John Addison Porter (1822–1866), kemian professori Yalen yliopistossa.

Porterit eivät ilmeisesti tunteneet toisiaan, mutta molemmat tunsivat suomalaisen, vuosina 1849–1858 Yhdysvalloissa asuneen insinöörin ja kirjailijan August Fredrik Soldanin (1817–1885). Molempia kiinnosti Kalevala, ja kumpikin käänsi sitä lähteenään Schiefnerin saksankielinen käännös.

A. F. Soldanin vävy puolestaan oli Juhani Aho, joka on kirjoittanut hänestä elämäkerran Aatteiden mies: piirteitä August Frederik Soldanin elämästä (1901). Siitä käy ilmi, että myös Aho on erehtynyt pitämään kahta Porteria yhtenä ja samana miehenä (s. 216–217)! Teos on ilmestynyt 16 vuotta Soldanin kuoleman jälkeen, joten asianomainen ei ole voinut korjata virhettä.

Loppuvinjettinä on todettava, että tästä Kalevalan kääntämisen vaiheesta eivät Porterit lopu kesken. Eugene Schuyler jatkoi siitä, mihin kuolema katkaisi John Addison Porterin työn Kalevalan parissa. Kalevalan kääntämistä Amerikan mantereella kartoittaneen Ernest John Moynen mukaan J. A. Porter olisi ollut hänen opettajansa, mikä olisi outoa, koska Schuylerin alaa oli laki, ja J. A. Porter oli kemian ja maatalouden professori. Yalessa oli kuitenkin samaan aikaan vielä yksi samanniminen professori. Eugene Schuyler työskenteli professori Noah Porterin assistenttina Websterin sanakirjahankkeessa.

Lue lisää

Ernest John Moyne: ”Kalevalan käännökset Amerikassa” – Kalevalaseuran vuosikirja 29. Helsinki: WSOY. 1949.