John Addison Porter ja Eugene Schuyler 1868

Digitoituna Google Books -palvelussa

J. A. Porterin Kalevala digitoituna Google Books -palvelussa.

John Addison Porter (1822–1866) teki uransa kemian professorina Yalen yliopistossa. Hän oli suomalaisen kemian insinöörin ja kirjailijan August Fredrik Soldanin (1817–1885) hyvä ystävä. Soldan oli paennut Venäjän viranomaisia vuonna 1849 Yhdysvaltoihin, jossa hän asui ja työskenteli vuoteen 1858.

August Soldan tutustutti J. A. Porterin Jacob Grimmin Kalevalaa koskevaan artikkeliin ”Über das finnische Epos” (1845), ja auttoi ja kannusti tätä käännöstyössä. Porter ei osannut suomea eikä ilmeisesti koskaan päässyt käymään Suomen suuriruhtinaskunnassa, mutta perehtyi Kalevalaan Schiefnerin saksannoksena. Soldan sai Suomeen palattuaankin kirjeitse otteita Porterin käännöksistä.

John Addison Porter vuonna 1867. Kuva: Wikipedia.

John Addison Porter vuonna 1867. Kuva: Wikipedia.

J. A. Porter kuoli vuonna 1866, ja Kalevalan kääntäminen jäi hänen osaltaan kesken. Nuori ja monilahjakas Eugene Schuyler (1840–1890) otti työn jatkaakseen. Hän opiskeli lakia, mutta loi sittemmin uransa diplomaattina. Suomea Schuyler opetteli nimenomaan Kalevala-hanketta varten, voidakseen lukea alkuteoksen alkukielellä.

Eugene Schuyler sai Porterin Kalevalan koottua ja kirjoitettua siihen johdannon ja analyysiluvun. Teos ilmestyi New Yorkissa vuonna 1868 nimellä Selections from the Kalevala. Siihen on käännetty 3. ja 4. runo sekä osia 1. ja 2. runosta.

Selections from the Kalevala otettiin Yhdysvalloissa hyvin vastaan, ja siitä otettiin toinen painos jo vuonna 1873. Eugene Schuylerilla oli mahdollisuus vierailla Suomessa toimiessaan konsulina Tallinnassa ja Yhdysvaltain lähetystön sihteerinä Pietarissa.

Diplomaatti Schuylerista tulikin arvokas kulttuurilähettiläs Suomelle. Ernest John Moyne kirjoittaa:

Eugene Schuyler. Kuva: Wikipedia.

Eugene Schuyler. Kuva: Wikipedia.

”Hän tapasi useita Helsingin yliopiston professoreita, jotka antoivat hänelle suomeksi ja ruotsiksi kirjoittamiaan teoksia, näin hänellä oli edustava kokoelma suomalaista kirjallisuutta palatessaan Pietariin. Schuyler myöhemmin teki Suomea ja sen kirjallisuutta tunnetuksi Amerikassa lahjoittamalla suomalaisia kirjoja eri yliopistojen kirjastoihin Yhdysvalloissa. Niinpä syksyllä 1884 hän lahjoitti arvokkaan, noin kuusisataa kirjaa käsittävän kokoelman Cornellin yliopiston kirjastolle. Tähän kokoelmaan sisältyi mm. Schuylerille lahjoitetut kirjat, jotka käsittelivät suomalaista kansanrunoutta ja suomalaista filologiaa.”

Lue lisää

Cecilia af Forselles: ”Englanninkieliset käännökset. Kalevalan muuttuvat ylikansalliset tehtävät” – Kalevala Maailmalla. Helsinki: SKS. 2012.

Ernest John Moyne: ”Kalevalan käännökset Amerikassa” – Kalevalaseuran vuosikirja 29. Helsinki: WSOY. 1949.

Wright, Arthur W.: ”Review of Prof. John A. Porter’s Translations of the ’Kalevala’ ” – New Englander and Yale Review Volume 0027 Issue 103 (April 1868).

Kaksi Porteria

Kalevalan käännöksiin liittyy kaksi professori Porteria, jotka eivät olleet sukua keskenään.