Ramalingam Sivalingam 1994 ja 1999

Ramalingam Sivalingamin runomuotoisen Kalevalan käännöksen kansi (1994).

Ramalingam Sivalingamin runomuotoisen Kalevalan käännöksen kansi (1994).

Ensimmäiset Intian niemimaalla puhutut kielet, joille Kalevala on käännetty, olivat kannada eli tulu (Amrta Sõmeśvara, 1985) ja hindi (Vishnu Khare, 1990). Tällä vuosituhannella ilmestyi myös urdunkielinen käännös (Arshad Farooq, 2012). Ensimmäinen tamilinkielinen Kalevalan käännös ilmestyi vuonna 1994. Suururakan takana oli srilankalainen runoilija Ramalingam Sivalingam. Hänen äidinkielensä on tamili. Sitä puhuu maailmassa noin 61 miljoonaa ihmistä, mutta Sri Lankassa tamilit ovat sekä kielellinen että poliittinen vähemmistö. Valtaa pitävät singaleesit.

Vuonna 1983 Ramalingam Sivalingam tuli Helsingin yliopiston tutkijaksi Aasian ja Afrikan tutkimuksen laitokselle. Hän alkoi kääntää Kalevalaa ensin englanninkielisten käännösten pohjalta, mutta kielitaidon kartuttua Ramalingam Sivalingam saattoi siirtyä käyttämään alkuteosta. Runokäännöksensä tyylilajiksi hän valitsi vanhan tamiliperinteen mukaisen periya eluttu -runomuodon sen sijaan että olisi käyttänyt yleisemmin tunnettua, Mahabharatasta ja Ramayanasta tuttua ilmaisutapaa. Sekä runokäännöksessään että vuonna 1999 ilmestyneessä, nuorisolle suunnatussa proosa-Kalevalassaan Ramalingam Sivalingam teki kulttuuripoliittisia päätöksiä. Ne toivat tarjolle paitsi Kalevalan, myös traditionaalisen tamilirunouden ja tuoreen tavan käyttää tamilia proosakirjallisuudessa.

Lue lisää

Éric Plourde: ”Kalevala through Translation: Continuity, Rewriting and Appropriation of an Epic”Meta Vol. 51, no 4, 2006. DOI: 10.7202/014343ar