M. A. Castrén 1841

Matthias Alexander Castrén. Kuva: Wikipedia.

Matthias Alexander Castrén. Kuva: Wikipedia.

(Vanha) Kalevala kokonaisuudessaan tuli ensimmäistä kertaa ruotsinkielisen lukijakunnan ulottuville vuonna 1841, jolloin Mathias Alexander Castrénin käännös julkaistiin. Hän oli hyödyntänyt työssään sekä Runebergin ja Ingmanin käännöksiä että Lönnrotin käännöstä – viimemainittua tosin ”hyvin paljon muuttaen”, kuten E. N. Setälä huomauttaa Valvojan Kalevalavihkossa vuonna 1909.

Castrénin käännöksen myötä Kalevalan matka maailmalle alkoi oikein toden teolla. Ruotsinkielisenä teos saavutti jo moninkertaisesti alkutekstiä laajemman lukijakunnan paitsi kotimaassaan myös muualla Skandinaviassa. Juuri Castrénin ruotsinnoksen välityksellä Kalevala sai innostuneen ja vaikutusvaltaisen ihailijan myös Jacob Grimmistä, joka oli toinen ”Grimmin veljeksinä” tunnetuista kielitieteilijöistä, mytologeista ja satusedistä. Grimmin vuonna 1845 ilmestynyt artikkeli saksankielisine runonäytteineen toi eurooppalaisen lukijakunnan tietoisuuteen sen, mistä Runebergkin oli puhunut: että Kalevalaa tuli käsitellä yhtenä maailman tärkeistä runoeepoksista.